Hra na klavír

Odhalte barvy černobílého světa!

Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Studium kombinace studijních oborů Učitelství pro střední školy je určeno absolventům bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, kombinace studijních oborů Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + Hra na klavír se zaměřením na vzdělávání, případně příbuzných bakalářských studijních programů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozšířit základní teoretické a praktické znalosti a dovednosti v oblasti klavírní interpretace, pedagogiky, psychologie a teorie učení;
  • správně aplikovat rozdílné přístupy k výuce, posoudit vhodnost vyučovacích metod a zdůvodnit jejich použití;
  • být připraven k vyhodnocení výsledků učení studentů;
  • používat solidní znalosti a dovednosti z disciplín spjatých s hrou na klavír a z didaktiky hry na klavír;
  • provozovat koncertní činnost i mimo rámec školního prostředí.
(?)

Absolventi mají kompetence učitele hry na klavír na středních školách a základních uměleckých školách. Uvedené kompetence dávají též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času, ve vzdělávacích střediscích apod.

(?)
  • Učitel střední školy
(?)

V magisterském stupni jsou studenti připravováni v rámci studijního programu Učitelství pro střední školy v kombinaci dvou oborů (Hra na klavír a Učitelství hudební výchovy pro střední školy).

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty.

(?)

Součástí pregraduální přípravy učitelů je pedagogicko-psychologický modul a praxe dle Rámcové koncepce přípravného vzdělávání učitelů základních a středních škol. Reflektované pedagogické praxe jsou v souladu s Rámcovou koncepcí. Systém pedagogických praxí je nastaven tak, aby dlouhodobě a systematicky směřoval k rozvoji profesních kompetencí studenta a připravil jej na plnohodnotné zvládnutí role učitele. Praxe v navazujícím magisterském studiu jsou nástavbou na praxe realizované v přípravě na roli asistenta v bakalářském studiu. Na konci praxí v magisterském studiu by student měl autonomně působit ve třídě a stát se začínajícím učitelem, který své kompetence rozvíjí v dalším vzdělávání.

(?)

Magisterská státní závěrečná zkouška prověří schopnost studenta realizovat celovečerní koncertní vystoupení, participovat na vytváření dramaturgie programu, orientovat se ve specifických interpretačních zvyklostech různých stylových období. Ověřuje široké znalosti z oblasti historické i soudobé klavírní literatury s přiměřeným akcentem na aktuální nástrojovou tvorbu, schopnost studenta smysluplně diskutovat na téma klavírní tvorba s cílem potvrdit přiměřený stupeň rozvinutosti komunikativních kompetencí a kompetencí k řešení problémů. Oblast didaktiky hry na klavír zahrnuje zásadní etapy nástrojové výuky z hlediska lidské ontogeneze.

(?)

Významné rozšíření odborného záběru absolventa magisterského oboru představuje studium v doktorském studijním programu:

Specializace v pedagogice – obor Hudební teorie a pedagogika.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Hra na klavír
Zkratka: KL2S
Kód: 8201T026
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7504 N-SS Učitelství pro střední školy

Doplňující údaje ke studiu oboru lze nalézt na stránkách Katedry hudební výchovy:

http://www.katedrahudebnivychovy.estranky.cz/