Environmentální studia

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studium humanitní environmentalistiky se zaměřuje na společenskovědní aspekty ekologických problémů; jeho cílem je pochopení historických a kulturních zdrojů ekologických problémů a také adekvátně prohloubené studium možných východisek v konkrétních sociálních, ekonomických, politických, právních, religionistických a dalších souvislostech.

(?)

Absolventi mohou najít uplatnění v institucích, které nevystačí s úzce technickým či přírodovědným pojetím ekologických problémů. Mohou být zaměstnáni např. v orgánech státní správy, v institucích ochrany přírody, ve spravování chráněných krajinných území a v ekologickém poradenství (tam všude je nezbytná znalost společenských kontextů a prudce roste potřeba komunikovat s občany), v environmentální osvětě a výchově na všech stupních, v profesionalizujících se nevládních ekologických a občanských organizacích, v institucích oprávněných posuzovat vliv lidské činnosti na životní prostředí (EIA) apod.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)
0
Aktivní studenti
155

Specifikace oboru

Obor: Environmentální studia
Zkratka: EN
Kód: 6107R013
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6737 B-HE Humanitní environmentalistika

Nejčastěji zapisované předměty