Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Doktorské prezenční, angličtina, 4 roky 
Doktorské kombinované, angličtina, 4 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor je určen pro studenty s vyhraněným zájmem o teorii pravděpodobnosti, matematickou statistiku nebo o jejich aplikace. Poskytuje teoretické studium základních principů a metod teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a statistické analýzy dat. Umožní studentovi hluboké proniknutí do speciálních partií uvedených teorií a student bude seznámen s moderními metodami zpracování dat a stochastického modelování včetně využití nejmodernějších výpočetních systémů.

Studium připravuje na samostatnou vědeckou práci v matematice. Prohlubuje znalosti studentů, zejména ve zvoleném oboru výzkumu. Pod vedením školitele jsou studenti seznamováni se základními metodami a postupy vědecké práce v matematice. Pozornost je věnována i přípravě na pedagogickou práci na vysokých školách.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné tvůrčí práce v matematice;
  • získané výsledky publikovat v zahraničních recenzovaných časopisech a prezentovat je na mezinárodních konferencích.
(?)

Absolvent získá dobré teoretické znalosti pro práci v teoretickém i aplikovaném výzkumu. Bude umět tvůrčím způsobem provádět stochastické modelování reálných dějů, bude schopen samostatné vědecké práce v matematické statistice nebo teorii pravděpodobnosti. Najde uplatnění v ústavech a institucích, kde se vyžadují konstrukce modelů reálných procesů, vytváří se moderní specializovaný statistický software a v ústavech, které jsou zaměřeny na teoretický výzkum v oblasti pravděpodobnostních a matematicko-statistických metod.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Studium probíhá podle individuálního studijního plánu.

(?)

Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce.

(?)
0
Aktivní studenti
10

Specifikace oboru

Obor: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
Zkratka: PSM
Kód: 1101V047
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1102 D-MA4 Matematika (čtyřleté)
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta