Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Neurologie

LF DNEUR Neurologie
Název anglicky: Neurology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-NEUR Neurovědy

Předseda

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Jesseniova LF Univerzity Komenského v Bratislavě
prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
I. LF UK v Praze v Praze