Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Molekulární medicína

Název anglicky: Molecular medicine
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-BIOM Biomedicínské vědy

Předseda

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. MUDr. Marian Hajdúch, Ph.D.
Lékařská fakulta UP v Olomouci
prof. Martin Pichler
University of Graz, Austria