Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Botany Committee

PřF BOTAA Botany
Název anglicky: Botany
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: PřF D-EKEBA_ Ecological and Evolutionary Biology

Předseda

prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Externí členové

Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D.
Botanický ústav AV ČR
prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Botanický ústav SAV Bratislava
prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Botanický ústav AV ČR Průhonice
doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny