Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Ophtalmology

LF DOPHP Ophtalmology
Název anglicky: Ophtalmology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-CHIR_A Surgery and Reproductive Medicine

Předseda

prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

MUDr. Inka Krejčířová, Ph.D.
FN Brno, Dětská oční klinika
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO
FN Hradec Králové
prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO
FN Olomouc