doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc.

učo 47191
Docentka OftK FN Bohunice LF MU