logo Lékařská fakulta Oční klinika
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku
14110219 OftK FN Bohunice Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikydoc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.
zástupkyně přednosty klinikydoc. MUDr. Veronika Matušková, Ph.D., FEBO

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce