Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

PrF TRPR_ Trestní právo
Název anglicky: Criminal Law
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 11. 2019 – 18. 11. 2023
Garant: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Oborová rada programu Trestní právo


Předseda

prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Externí členové

prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.
Emeritní profesor
JUDr. Petr Škvain, Ph.D.
Vrchní státní zastupitelství Praha
prof. JUDr. Jozef Záhora, Ph.D.
Paneurópska vysoká škola Bratislava