Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise Parazitologie

PřF PARA Parazitologie
Název anglicky: Parasitology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-EKEB_ Ekologická a evoluční biologie
PřF PARAK Parazitologie
Název anglicky: Parasitology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-EKEB_ Ekologická a evoluční biologie

Předseda

prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.

Externí členové

Joëlle,Marie,Chantal Goüy de Bellocq Feuquieres, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
PřF UK Praha
doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.
Parazitologický ústav AV ČR
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.
Parazitologický ústav AV ČR