Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF D-CJ_ Český jazyk
Název anglicky: Czech Language
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2026
Garant: doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.