doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D.

učo 18418

Členství v akademických orgánech

Filozofická fakulta
Oborové rady
Oborové komise
  • Oborová komise (obory Paleoslovenistika a slovanské jazyky a Srovnávací indoevropská jazykověda)
Školitelé

Osobní stránka je zobrazena se souhlasem uživatele: Bohumil Vykypěl, 26. 10. 2012