Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Slavonic Languages
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 10. 2021 – 18. 10. 2028
Garant: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Oborová rada

Předseda

doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Externí členové

Assoc. Prof. Cvetanka Avramova, PhD
Sofijská univerzita Sv. Klimenta Ochridského
doc. Mgr. Bc. Vít Boček, Ph.D.
Akademie věd ČR
doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
Ostravská univerzita
prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc.
Univerzita Komenského v Bratislavě
Dr. Martin Henzelmann
Univerzita Hamburg
prof. Andrzej Charciarek
Slezská univerzita v Katovicích
PhDr. Ilona Janyšková, CSc.
Akademie věd ČR
PhDr. Jindřich Kesner, CSc.
Univerzita Hradec Králové
doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Ostravská univerzita
doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.
Univerzita Palackého v Olomouci
doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D.
Akademie věd ČR