Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Public Economics and Administration
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
Název anglicky: Public Economics and Administration
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Ing. Viktor Novysedlák
Rada pro rozpočtovou zodpovědnost