Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

PřF B-ANT Antropologie
Název anglicky: Anthropology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
PřF N-ANT Antropologie
Název anglicky: Anthropology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Společná programová rada Antropologie

Předseda

doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

RNDr. Michal Živný, Ph.D.
PřF OSU

Studentští členové

Bc. Kristýna Kuchynková
Ivana Majláthová