Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

PřF B-ANT Antropologie
Název anglicky: Anthropology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
PřF N-ANT Antropologie
Název anglicky: Anthropology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Společná programová rada Antropologie

Předseda

doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

RNDr. Michal Živný, Ph.D.
PřF OSU

Studentští členové

Stela Demová
Bc. Ivana Majláthová
Lucia Vizinová