Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Spanish Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D.

Programová rada

Předseda

doc. Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Alice Hříbalová
Absolventka
PhDr. Hana Valíková

Studentští členové

Bc. Lan Huong Pham Ngoc