Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF B-AE_ Archeologie
Název anglicky: Archaeology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
FF N-AE_ Archeologie
Název anglicky: Archaeology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Název anglicky: Classical Archaeology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2026
Garant: Mgr. Věra Klontza, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

PhDr. Lumír Poláček, CSc.
Akademie věd ČR - Archeologický ústav Brno

Studentští členové

Ronald Harasim
Bc. Zuzana Kopáčová
Daniel Zedníček