Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF B-AE_ Archeologie
Název anglicky: Archaeology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
FF N-AE_ Archeologie
Název anglicky: Archaeology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Název anglicky: Classical Archaeology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2026
Garant: Mgr. Věra Klontza, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Marek Vlach, Ph.D.
Archeologický ústav Akademie věd České republiky

Studentští členové

Lucie Boudná
Bc. Šárka Doležalová
Daniel Zedníček