Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF B-VIE_ Vietnamistika
Název anglicky: Vietnamese Studies
bakalářský, 4 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2023
Garant: Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.

Programová rada

Předseda

Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Ing. Alexandr Zpěvák
InBáze

Studentští členové

Phuong Dung Nguyenová