Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF D-ET_ Etnologie
Název anglicky: Etnology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 9. 2020 – 28. 9. 2030
Garant: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Oborová rada

Předseda

prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Externí členové

PhDr. Karel Altman, CSc.
Akademie věd ČR
doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Univerzita Karlova
Mgr. Jana Nosková, Ph.D.
Akademie věd ČR
doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc.
Moravské zemské muzeum v Brně
PhDr. Martin Šimša, Ph.D.
Národní ústav lidové kultury ve Strážnici
PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.
Akademie věd ČR