Confirmation:

Saved successfully.

FF D-ET_ Etnology
Name in Czech: Etnologie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 29/9/2020 – 28/9/2030
Guarantor: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Doctoral Board

Chair

prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

External members

PhDr. Karel Altman, CSc.
Akademie věd ČR
doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Univerzita Karlova
Mgr. Jana Nosková, Ph.D.
Akademie věd ČR
doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc.
Moravské zemské muzeum v Brně
PhDr. Martin Šimša, Ph.D.
Národní ústav lidové kultury ve Strážnici
PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.
Akademie věd ČR