Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

PřF B-MAT Matematika
Název anglicky: Mathematics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.
PřF N-MAT Matematika
Název anglicky: Mathematics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.
Název anglicky: Applied Mathematics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.