Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

PdF B-LOG Logopedie
Název anglicky: Speech and Language Therapy
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D.
PdF N-LOG Logopedie
Název anglicky: Speech and Language Therapy
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Programová rada

Předseda

doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Bronislava Bubeníčková
Absolventka