Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
Název anglicky: Public and Social Policy and Human Resources
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.