Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FaF D-Fg Farmakognozie
Název anglicky: Pharmacognosy
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2025
Garant: prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.

Oborová rada: Farmakognozie

Předseda

prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.

Externí členové

prof. Ing. Lucie Cahlíková, PhD.
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, Ph.D.
Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
prof. Ing. Milan Nagy, CSc.
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.
Univerzita veterinárskeho lekarstva a farmacie, Košice