Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise Teoretická fyzika

PřF TEFY Teoretická fyzika
Název anglicky: Theoretical Physics
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika
PřF TEFYK Teoretická fyzika
Název anglicky: Theoretical Physics
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika

Předseda

prof. Rikard von Unge, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc.
MFF UK, Praha
Mgr. Martin Schnabl, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR
doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D.
FJFI ČVUT