Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Pre-school Teacher Training
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 3. 2019 – 18. 3. 2029
Garant: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Název anglicky: Pre-school Pedagogy
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 28. 1. 2020 – 27. 1. 2027
Garant: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Programová rada

Předseda

doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Bc. Šárka Anderlová
Absolventka PdF MU.

Studentští členové

Mgr. Sandra Bejdáková
Bc. Nikola Chylková
Pavlína Piroutková