Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Economic Policy
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2029
Garant: prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.

Oborová rada

Předseda

prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.

Externí členové

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Werner Sinn
Ludwig-Maximilians-Universität München
prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. et Ph.D.
Česká národní banka
prof. Ing. Milan Žák, CSc.
Vysoká škola ekonomie a managementu