Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

ESF D-VEEKA Public Economics
Název anglicky: Public Economics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2029
Garant: prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Oborová rada

Předseda

prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Externí členové

prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D.
Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze
doc. Ing. Jana Péliová, PhD.
Národohospodářská fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislavě
doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.
Fakulta sociálně ekonomicka, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně