Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Patologie a soudní lékařství

Název anglicky: Pathology and Forensic Medicine
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-MIKRO Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie

Předseda

prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
LF UP v Olomouci
MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA
LF UK Hradec Králové
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
FN Olomouc