Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Biomedical sciences
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Oborová rada: Biomedicínské vědy

Předseda

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Externí členové

Mgr. Jan Frič, Ph.D., MHA
Centrum translační medicíny, FNUSA ICRC
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.
Anatomický ústav 1. LF UK
Assoc. Prof. Martin Pichler
University of Graz, Austria