Confirmation:

Saved successfully.

Name in Czech: Biomedicínské vědy
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Oborová rada: Biomedicínské vědy

Chair

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

External members

Mgr. Jan Frič, Ph.D.
Centrum translační medicíny, FNUSA ICRC
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.
Anatomický ústav 1. LF UK
Assoc. Prof. Martin Pichler
University of Graz, Austria