Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Experimental and applied Pharmacology

Název anglicky: Experimental and applied pharmacology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-FARM_A Pharmacology

Předseda

doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
LF UP v Olomouci
doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.
VFU Brno
Dr. Vincenzo Micale, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví
prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.
III. LF UK v Praze
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.