Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Medical Chemistry and Biochemistry

Název anglicky: Medical Chemistry and Biochemistry
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: LF D-PATFYZ_A Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry

Předseda

prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. Ing. Miloš Hroch, Ph.D.
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
FEKT VUT Brno
doc. Mgr. Jitka Vostálová, Ph.D.
LF UP v Olomouci