Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Pathology and Forensic Medicine

Název anglicky: Pathology and Forensic Medicine
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-MIKRO_A Medical Microbiology, Immunology and Pathology

Předseda

prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
LF UP v Olomouci
MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA
LF UK Hradec Králové
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
FN Olomouc