Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Cardiology

LF DCAR Cardiology
Název anglicky: Cardiology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: LF D-VNIT_A Internal Medicine