Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Cardiology

LF DCAR Cardiology
Název anglicky: Cardiology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: LF D-VNIT_A Internal Medicine

Předseda

prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.
FN Olomouc
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
LF UK v Hradci Králové
doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
FN Olomouc