Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise Hydrobiologie

PřF HYBI Hydrobiologie
Název anglicky: Hydrobiology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-EKEB_ Ekologická a evoluční biologie
PřF HYBIK Hydrobiologie
Název anglicky: Hydrobiology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-EKEB_ Ekologická a evoluční biologie

Předseda

doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
FPV UMB Banská Bystrica
prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
PřF OU Ostrava
prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
PřF UK Praha
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
PřF UP Olomouc
prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.
PřF JU České Budějovice