Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF D-CELI_ Česká literatura
Název anglicky: Czech Literature
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2028
Garant: prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.