Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF N-ANDR_ Andragogika
Název anglicky: Andragogy
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Programová rada

Předseda

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Bc. Ilona Štorová

Studentští členové

Bc. Fatima Adday