Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Physics for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2034
Garant: Mgr. Jan Čech, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2034
Garant: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Programová rada

Předseda

doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

RNDr. Václav Klement
Ředitel fakultní školy gymnázium a SOŠZE Vyškov
PhDr. Mgr. Pavel Vyhňák
Ředitel ZŠ Šlapanice

Studentští členové

Antonín Janků
Bc. Vítězslav Višnovský