Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Mathematics for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2034
Garant: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2034
Garant: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

Programová rada

Předseda

doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

RNDr. Jarmila Bavlnková
Ředitelka fakultní školy ZŠ Křídlovická, Brno

Studentští členové

Bc. Petra Chlebková
Michael Pánek