Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Medical Genetics and Molecular Diagnostics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Název anglicky: Bioanalytical Laboratory Diagnostics in Medicine - Medical Genetics and Molecular Diagnostics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Společná programová rada Lékařská genetika