Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FSS B-SOC Sociologie
Název anglicky: Sociology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
FSS N-SOC Sociologie
Název anglicky: Sociology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2029
Garant: prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Ivana Šimíková

Studentští členové

Bc. Eliška Beránková
Stela Houserová