Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Comparative Corporate, Foundation and Trust Law
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2025
Garant: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

Oborová rada

Předseda

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

Externí členové

doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D., LL.M.
Trnavská univerzita v Trnavě
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
Ústav státu a práva Akademie věd ČR
JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D.
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík