Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

LF D-BIET Bioetika
Název anglicky: Bioethics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.