Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Název anglicky: English Language for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
Název anglicky: English Language for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Programová rada

Předseda

doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Bc. Hana Kočevová
ředitelka základní školy v Kuřimi
Mgr. Věra Livingstonová
Zástupkyně ředitele fakultní školy ZŠ Brno, Vejrostova