Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Ecological and Evolutionary Biology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.

Botany Committee

PřF BOTAA Botany
Název anglicky: Botany
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: PřF D-EKEBA_ Ecological and Evolutionary Biology

Předseda

prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Externí členové

Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D.
Botanický ústav AV ČR
prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Botanický ústav SAV Bratislava
prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Botanický ústav AV ČR Průhonice
doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Ecology Committee

PřF EKOLA Ecology
Název anglicky: Ecology
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: PřF D-EKEBA_ Ecological and Evolutionary Biology

Zoology Committee

PřF ZOOLA Zoology
Název anglicky: Zoology
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: PřF D-EKEBA_ Ecological and Evolutionary Biology

Parasitology Committee

PřF PARAA Parasitology
Název anglicky: Parasitology
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: PřF D-EKEBA_ Ecological and Evolutionary Biology

Předseda

prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.

Externí členové

Joëlle,Marie,Chantal Goüy de Bellocq Feuquieres, Ph.D.
ÚBO AV ČR, Studenec
prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
PřF UK Praha
doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.
Parazitologický ústav AV ČR
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.
Parazitologický ústav AV ČR

Hydrobiology Committee

PřF HYBIA Hydrobiology
Název anglicky: Hydrobiology
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: PřF D-EKEBA_ Ecological and Evolutionary Biology

Předseda

doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.

Externí členové

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
FPV UMB Banská Bystrica
prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
PřF OU Ostrava
prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
PřF UK Praha
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
PřF UP Olomouc
prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.
PřF JU České Budějovice