Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Ecological and Evolutionary Biology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.

Botany Committee

PřF BOTAA Botany
Název anglicky: Botany
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-EKEBA_ Ecological and Evolutionary Biology

Předseda

prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D.
Botanický ústav AV ČR
prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Botanický ústav SAV Bratislava
prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Botanický ústav AV ČR Průhonice
doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.
Výzkumný ústav Silva Taroucy, Brno

Ecology Committee

PřF EKOLA Ecology
Název anglicky: Ecology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-EKEBA_ Ecological and Evolutionary Biology

Předseda

prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
FPV UMB Banská Bystrica
doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové
prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
PřF OU Ostrava
prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.
PřF JU České Budějovice

Zoology Committee

PřF ZOOLA Zoology
Název anglicky: Zoology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-EKEBA_ Ecological and Evolutionary Biology

Předseda

prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
PřF Univerzity Karlovy Praha
doc. Ing. Marcel Honza, Dr.
ÚBO AV ČR
prof. MVDr. Pavel Široký, PhD.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Parasitology Committee

PřF PARAA Parasitology
Název anglicky: Parasitology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-EKEBA_ Ecological and Evolutionary Biology

Předseda

prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
PřF UK Praha
prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.
VFU Brno
doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.
Parazirologický ústav AV ČR
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.
Parazitologický ústav AV ČR

Hydrobiology Committee

PřF HYBIA Hydrobiology
Název anglicky: Hydrobiology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-EKEBA_ Ecological and Evolutionary Biology

Předseda

doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
FPV UMB Banská Bystrica
prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
PřF OU Ostrava
prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.
PřF JU České Budějovice