Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF D-RES_ Řecká studia (neaktivní)
Název anglicky: Hellenic Studies
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2019 – 14. 1. 2024
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.

Oborová rada

Externí členové

doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
doc. Florin Leonte, PhD
Univerzita Palackého v Olomouci
Prof. Przemyslaw Tadeusz Marciniak, PhD, DLitt
University of Silesia in Katowice
Mgr. Petra Melichar, PhD
Akademie věd ČR
doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
Univerzita Karlova
Dr. Andreas Rhoby
Austrian Academy of Sciences
PhDr. Konstantinos Tsivos, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze